Thực phẩm chế biến từ Bò sạch

Xúc xích Bò xông khói - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò bò hảo hạng - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò bò - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò Trâu hảo hạng - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giăm bông Bê - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Bò viên đặc biệt - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Bò viên - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả Bò cuốn sả đặc biệt - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả Bò cuốn sả - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ
0989889356