Thực phẩm chế biến từ Lợn sạch

Xúc xích thịt Heo tươi 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo tươi Hảo Hạng 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo xông khói đặc biệt

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo xông khói

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò lụa - 500g

Trong lượng: 500 gram

Giá: Liên hệ

Giò tai - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò tai lưỡi xào - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò tai lưỡi xào - 250g

Trong lượng: 250g

Giá: Liên hệ

Chả sụn đặc biệt - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò mỡ - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò mỡ - 250g

Trong lượng: 250g

Giá: Liên hệ

Giò Nây - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò Nây - 250g

Trong lượng: 250g

Giá: Liên hệ

Giăm bông - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả mỡ - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả lụa - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: 100,000 đ
    Trang: 1 2
0989889356