Danh mục sản phẩm giò chả

Xúc xích thịt Heo tươi 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo tươi Hảo Hạng 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo xông khói đặc biệt

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích thịt Heo xông khói

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích Bò xông khói - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò bò hảo hạng - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò bò - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò Trâu hảo hạng - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Basa - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Trắm - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Trôi - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Rô Phi - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Xúc xích Gà xông khói - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò Gà - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Giò Gà Nấm - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ
0989889356