Thực phẩm chế biến từ Thuỷ Hải Sản

Chả cá Basa - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Trắm - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Trôi - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá Rô Phi - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả cá viên - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả Ốc - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả Cua - 500g

Trong lượng: 500g

Giá: Liên hệ

Chả Tôm - 500g

Trong lượng: Chả Tôm - 500g

Giá: Liên hệ
0989889356